View PDF

CREDINȚA NOASTRĂ ESTE BAZATĂ PE ACESTE NOȚIUNI:

 • Credem în Dumnezeul lui Avraham, Yițchak și Ya’akov, Dumnezeul Unic și adevărat Creator al tuturor lucrurilor, Dumnezeul lui Israel, omniscient, omnipotent și omniprezent, care S-a descoperit pe Sine în Sfintele Scripturi ca Tată (HaAv), Fiu (HaBen) și Duh Sfânt (Ruach HaKodeș), și care totuși este Unul (echad)
 • Credem că în limbile originale, Mikrei Kodeș (Scripturile Evreiești) sunt rezultatul inspirației divine și fără erori. Scripturile sunt autoritatea noastră supremă în toate aspectele credinței și trăirii.
 • Credem că Dumnezeu este Duh, și în calitate de Tată Și-a trimis Fiul, pe Yeșua, să moară ca jertfă pentru noi, însă El rămâne Unul (echad) veșnic. Credem că Yeșua HaMașiach, “Unsul” prevestit de către proorocii evrei, în întregime Dumnezeu și în întregime om, fără păcat, pată sau defect, a împlinit – prin nașterea din fecioară, învățături, miracole, moartea pe cruce și prin învierea în trup – Planul lui Dumnezeu de a aduce ispășirea (kapparah) păcatului prin propriul Său sânge. Toți cei care se pocăiesc de păcatele lor și își mărturisesc credința în Dumnezeu primesc iertarea din mila și îndurarea Lui prin moartea și învierea lui Yeșua și au siguranța iertării păcatelor și a vieții veșnice.
 • Credem că Mikrei Kodeș ne învață că toți bărbații și toate femeile, indiferent de trecut, se îndepărtează de Dumnezeul cel Viu prin păcatele lor, și că mântuirea poate fi dobândită doar prin:

  • Recunoașterea condiției păcătoase
  • Căință, adică întoarcerea de la păcat înapoi la Dumnezeu și continuarea prin lucrări ale Mițvot (Legilor)
  • Acceptarea ispășirii lui Yeșua prin credință, oferită gratuit de către Dumnezeu.
 • Credem că darul lui Ruach HaKodeș este dat de Dumnezeu pentru ca Acesta să locuiască în fiecare credincios și să îl împuternicească spre o trăire sfântă. După cum mărturisesc Scripturile, Ruach este dat pentru a ne face “să umblăm pe căile lui Dumnezeu.”
 • Credem în planul veșnic al lui Dumnezeu pentru țara și poporul Israel, și în întoarcerea vizibilă a lui Mașiach în forță și glorie ca și Împărat al Israelului ca să conducă și să domnească din Yerușalayim.
 • Credem în învierea morților; întregul Israel va avea viață veșnică (Olam Haba).
 • Credem că în aceste timpuri, Dumnezeu cheamă poporul evreu înapoi la El așa cum a promis prin prooroci, și că El creează Sinagogi Mesianice indigene conform planului Său pentru vremurile din urmă. În calitatea de comunitate internațională de evrei în Yeșua Mașicheinu, scopul nostru este urmarea Torei lui Moșe așa cum a fost predată, traită și împlinită de Mașiach.

DECLARAȚIA VIZIUNII UEMS

Toate Sinagogile membre trebuie să respecte conceptele cheie și de bază de mai jos pentru a face parte din UEMS:

 1. În aceste vremuri din urmă Dumnezeu aduce o reîmprospătare a Israelului și a iudaismului. Iudaismul este credința antică conturată și descrisă în Torah completă, singura exprimare a credinței care a fost vreodată poruncită de Dumnezeu.
 2. Iudaismul nu este ceva negativ sau de înlocuit, dar are nevoie de o reînnoire. UEMS și organele care o constituie promit să facă parte din acest proces al reînnorii iudaismului, conform exemplului și interpretării lui Mașiach Yeșua, revelând intențiile fundamentale ale Torei pentru poporul evreu, Israel.
 3. Iudaismul Mesianic nu este doar un iudaism, ci, credem că va fi descoperit ca principala formă a iudaismului în vremurile din urmă. UEMS s-a angajat să lucreze la implicațiile acestei viziuni în reînnoirea și revitalizarea iudaismului.
 4. Ne-am angajat să adoptăm modul de viață evreiesc (fie că ne-am născut așa sau ne-am convertit) în comunitățile locale și naționale evreiești, oriunde s-ar afla comunitatea noastră.
 5. Diferențele regionale, istorice și practice sunt de așteptat să apară datorită înțelegerii teologice și diferențelor culturale, și sunt acceptate în spiritul cooperării și sprijinului reciproc în structura iudaismului mesianic prezentat mai sus.
 6. În calitate de evrei luăm parte la povara națională de a aduce neamurilorVestea Bună a mântuirii, încurajând convertirea prin acceptarea morții și învierii lui Yeșua Mașicheinu. De asemenea, avem obligația de a împărtăși aceasta Veste Bună cu tovarășii noștrii evrei din orice comunitate.

DECLARAȚIA SCOPULUI UEMS

Scopul nostru este:

Cum vom atinge acest scop:

Să unim sinagogile mesianice din Europa printr-o structură de solidaritate a cooperării, sprijinului reciproc, răspunderii și încurajării.

 1. Toate congregațiile membre trebuie să fie de acord cu Declarația de Credință, Viziune și Scop a UEMS. Această calitate de membru va fi reînnoită anual.

 2. Vom ține conferințe naționale regulat, cu toate sinagogile/ organismele membre.

 3. Crearea și dezvoltarea unui website în diferite limbi care conectează toate organismele membre.

 4. Vom organiza o Conferință a Liderilor anual, exclusiv pentru liderii organismelor membre.

Să servim drept mărturie vie și unită a lui Mașiach în comunitățile evreiești din Europa și să fim o mărturie puternică a iudaismului mesianic ca descoperire deplină a Scripturii Inspirate, atât evreilor noștri cât și comunității de credincioși în general.

 1. UEMS va tinde să fie o resursă pentru indivizii/grupurile din comunitatea evreiască aflându-se în căutarea clarificării și răspunsurilor despre Yeșua ca Mașiach.

 2. Vom sprijini toate organismele membre în lucrările de evanghelizare a poporului nostru evreu.

 3. Ne vom strădui să prezentăm întreaga descoperire a iudaismului mesianic prin contact și dezbatere cu oricine este interesat.

Să facem parte din avangarda renașterii spirituale a poporului nostru evreu.

 1. Zilele de post și rugăciune regulate vor fi hotărâte și anunțate cu suficient timp înainte.

 2. Ne vom strădui să fim primul punct de contact important pentru evreii în căutare de răspunsuri la întrebări despre Yeșua Mașicheinu.

 3. Vom căuta să întreținem un mod de viață mesianic autentic în toate organismele membre.

 4. Organismele naționale vor supraveghea convertirea neevreilor conform unui standard acceptat de toate organismele membre.

Să respingem orice formă de teologie care urmărește să submineze rolul central și chemarea Israelului ca și popor al lui Dumnezeu, și de asemenea centralitatea lui Yeșua ca Mașiach.

 1. Să oferim sprijin prin învățătură sau prin alte mijloace liderilor și altora care doresc să afle mai mult despre teologiile care subminează viziunea.

 2. Să ne demonstrăm concentrarea prin Declarația noastră de credință și viziune.

 3. Să ne ocupăm public și la nivel național cu orice probleme legate de aceste teologii.

Să sprijinim țara și poporul lui Israel.

 1. Să oferim sprijin financiar sinagogilor mesianice din Israel.

 2. Să prezentăm Israelul într-o lumină pozitivă cu fiecare ocazie.

 3. Să arătăm solidaritatea cu Israelul în câte moduri practice putem, incluzând implicarea în sărbătorile naționale israeliene.

Să asigurăm cursuri structurate și autorizate de pregătire și dezvoltare pentru liderii din organismele membre care (ar putea) duce la hirotonisire.

 1. Stabilirea unui program de pregătire sau învățare pentru liderii mesianici fie în colaborare cu alte organizații sau în cadrul acestei organizații.

 2. Asigurarea unui program de hirotonisire pentru rabini mesianici și chazanot.

 3. Notarea regulată a lucrului pentru examen și feedback pentru progres.

 4. Asigurarea de mentori pentru liderii noi și cei aflați în pregătire.

STRUCTURA UEMS

 • numele organizației va fi Uniunea Sinagogilor Mesianice din Europa (UEMS)
 • calitatea de membru se va primi prin invitație, din partea unei majorități a conducerii actuale
 • liderii UEMS vor tinde să se întâlnească de cel puțin două ori pe an în locuri și în date decise de membrii acesteia
 • toate proiectele sau programele UEMS vor avea acordul unei majorități a respectivilor lideri curenți.
 • la momentul actual nu există o comisie de conducere a UEMS, în afara liderilor actuali. Acest lucru va fi revizuit regulat.